Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συντονισμός δράσεων

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα εντός του Δήμου Ιωαννιτών πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις εγκαταστάσεις της Ζοίνος Α.Ε. στο Σταυράκι με αντικείμενο τον τομέα αμπελουργίας – οινοποιίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από μέρους του Δήμου Ιωαννιτών η Αντιδήμαρχος κ. Βάσω Μέγα, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κοσμηράς κ. Γ. Οικονόμου και ο Προϊστάμενος του τμήματος αγροτικής παράγωγης και αλιείας Δ. Ιωαννιτών, κ. Θωμάς Λεοντίου. Από την Ζοίνος Α.Ε. συμμετείχαν ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής οργάνωσης αμπέλου & οίνου κ. Ε. Αργύρης και Πρόεδρος της Ζοίνος Α.Ε., ο κ. Θ. Κατσανάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Π. Σπύρου, Διευθυντής πωλήσεων και η κ. Ε. Σίντου, οινολόγος.

Ο Πρόεδρος της Ζοίνος Α.Ε., κ. Ευάγγελος Αργύρης ανέλυσε την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της αμπελουργίας και της οινοποιίας τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις στις οποίες η συνδρομή του Δ. Ιωαννιτών θεωρείται ουσιαστική και καθοριστική.

Συμφωνήθηκε δε τη νέα χρονιά να εξεταστεί η οργάνωση και υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, που θα οδηγήσουν στην ανάδειξη προϊόντων πρεσβευτών των Ιωαννίνων με σκοπό την αύξηση του κύκλου εργασιών και μέσω αυτής της δημιουργίας θέσεων.

Επίσης συζητήθηκε η προοπτική αναβίωσης της αμπελουργικής περιοχής της Τ.Κ. Κοσμήρας με τον Πρόεδρο της Κοινότητας να αναλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Τέλος συμφωνήθηκε να εξεταστεί η υλοποίηση γαστρονομικών εκδηλώσεων, που θα συμπεριλαμβάνουν τοπικά παραγόμενα προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής.