Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ιωαννιτών προς ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα

Στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης πολιτικής για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, ο Δήμος Ιωαννιτών εξετάζει τη δυνατότητα αξιοποίησης αγροτικών ακινήτων που δεν χρησιμοποιούνται με τη μορφή παραχώρησης με ευνοϊκούς όρους σε νέους αγρότες που αναζητούν εκτάσεις για να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους.

Η Δημοτική Αρχή θεωρεί τον πρωτογενή τομέα ως έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες για την ανάπτυξη της περιοχής και για το λόγο αυτό έχει δρομολογήσει ένα πλέγμα δράσεων για την ενίσχυση του. Σε αυτή την προσπάθεια κομβικό ρόλο οφείλουν να παίξουν οι τοπικές κοινότητες, ως οι κατεξοχήν γνώστες των αναγκών αλλά και των δυνατοτήτων κάθε περιοχής.

Για το λόγο αυτό, έχει ήδη ζητηθεί από τους προέδρους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων να καταγράψουν τυχόν διαθέσιμες εκτάσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό στις περιοχές τους.

Μετά την καταγραφή, και σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου, τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και τους συναρμόδιους αντιδημάρχους Βάσω Μέγα και Θωμά Γιωτίτσα, θα ακολουθήσει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος ώστε να υποβληθούν τα αιτήματα των ενδιαφερομένων και να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης τους προς όφελος των νέων του Δήμου μας που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινοτήτων.