Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Σύμβαση για έργα 500 χιλιάδων στην ΔΕ Ανατολής

Η σύμβαση για το έργο βελτίωση και ανακατασκευή υποδομών στη Δημοτική Ενότητα Ανατολής, υπογράφηκε μεταξύ του αναπληρωτή δημάρχου- αντιδημάρχου Ευάγγελου Πήχα και του αναδόχου.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 500 χιλιάδων ευρώ.

Σύμφωνα με την μελέτη, αφορά σε παρεμβάσεις για την βελτίωση και την ανακατασκευή υποδομών στην Δ.Ε Ανατολής και στις κοινότητες Ανατολής, Μπάφρας και Νεοκαισάρειας με κύριο αντικείμενο την κατασκευή αποξήλωση της παλαιάς φθαρμένης ασφάλτου και την εκ νέου ασφαλτόστρωση οδών, την κατασκευή κρασπέδων και ρείθρων και την κατασκευή πεζοδρομίων.

Επιπλέον σε όποιες οδούς είναι αναγκαίο θα ανακατασκευασθούν τα φθαρμένα ρείθρα και κράσπεδα, επίσης θα κατασκευασθούν πεζοδρόμια και πλάκες πεζοδρομίων.

Οι εργασίες οδοποιίας που θα εκτελεστούν αναλυτικά είναι οι παρακάτω:

-αποξήλωση κατεστραμμένου ασφαλτοτάπητα.

-ανύψωσης ή υποβιβασμού υπαρχόντων φρεατίων στις νέες υψομετρικές θέσεις που θα προκύψουν

-στρώσεων ασφαλτοταπήτων.

-κατασκευή κρασπέδων και ρείθρων οδών.

-πλακοστρώσεις