Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Σύσκεψη για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Σύσκεψη με τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων έγινε στο Δημαρχείο με την συμμετοχή του Δημάρχου Μωυσή Ελισάφ και του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βασίλη Τσαμπαλά.

Στη συνάντηση αναλύθηκαν τα προβλήματα των σχολικών μονάδων τα οποία συνδυάζονται με την παλαιότητα των κτιρίων και επισημάνθηκε η ανάγκη για ένα ευρύ πρόγραμμα συντήρησης το οποίο ξεπερνά τις οικονομικές δυνατότητες της σχολικής επιτροπής και θα πρέπει να εκπονηθεί από τον Δήμο.

Οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι επεσήμαναν την άριστη συνεργασία που έχουν με την Σχολική Επιτροπή και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από την ανταπόκριση που υπήρξε από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και μέχρι τώρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανέκυψαν.

Ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ τόνισε ότι η δημιουργία αναβαθμισμένου περιβάλλοντος για τους μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών είναι στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής.

Ο Δήμος και οι υπηρεσίες του θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια και το επόμενο διάστημα ώστε να αντιμετωπιστούν ζητήματα που ανακύπτουν. Η συνεργασία θα είναι συνεχής προς όφελος των μαθητών αλλά και συνολικά της εκπαιδευτικής κοινότητας.