Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Τετάρτη, 26/01/22: Παρουσίαση ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου “EMBRACE”

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο “Ενδυνάμωση των μεταναστών να είναι αντιπροσωπευτικοί παράγοντες στην κοινοτική συμμετοχή – Empowering migrants to be representative actors in community engagement” με ακρωνύμιο “EMBRACE”, το οποίο χρηματοδοτείται 90% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου και Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Fund – AMIF) και 10% από ίδιους πόρους.

Το έργο στοχεύει να διαλευκάνει τα κρίσιμα σημεία που εμποδίζουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή αποτελεσματικών μορφών συμμετοχής των προσφύγων και αιτούντων άσυλο, μέσω μιας διαδικασίας που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δράσεις για τους πρόσφυγες και τους αιρετούς, ώστε να επιτευχθεί η συμμετοχική ενίσχυση των προσφύγων στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την καθημερινή τους διαβίωση. Το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει Δήμους και ΜΚΟ από 10 ευρωπαϊκές χώρες: Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Σλοβενία.

Η παρουσίαση του έργου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (online) την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 στις 16.30 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τη δράση στο ακόλουθο link: https://bit.ly/3A9JdkI

 

Ακολουθεί η ατζέντα της συνάντησης.

presentation_embrace