Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό μειονεκτικών περιοχών

Ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο ζητά να μην αποχαρακτηριστούν ως μειονεκτικές οι 21 περιοχές του Δήμου Ιωαννιτών εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση.

Η αρμόδια αντιδήμαρχος, Βάσω Μέγα, ενημέρωσε το Σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Δήμος Ιωαννιτών προκειμένου να μην απενταχθούν οι 21 Κοινότητές του από την οριστική πρόταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ε.Ε.

Ολόκληρο το ψήφισμα έχει ως εξής:

Μετά το σοβαρό ζήτημα που προέκυψε με τον αποκλεισμό 21 Κοινοτήτων από τον χάρτη των μειονεκτικών περιοχών του Δήμου Ιωαννιτών που συνέταξε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα

Α. Εκφράζει την αντίθεσή του και καλεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην απενταχθούν οι 21 Κοινότητες του Δήμου Ιωαννιτών.

Β. Πιστεύουμε ότι τα κριτήρια που διατυπώθηκαν στη μελέτη δεν ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των περιοχών και τα προβλήματα που θα προκύψουν Θα είναι ολέθρια για τον κτηνοτροφικό και γεωργικό κόσμο του Δήμου μας

Γ. Καλούμε το Υπουργείο να επανεξετάσει το θέμα και να αποκαταστήσει την σοβαρή αδικία για το Δήμο μας.

Δ. Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στους Βουλευτές του Νομού Ιωαννίνων, στον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στην Περιφερειακή ‘Ένωση Δήμων Ηπείρου.