Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τιμολογιακή πολιτική του ΦΟΔΣΑ

Στο 1,252.840 ευρώ ανέρχεται η εισφορά που θα πληρώσει ο Δήμος Ιωαννιτών στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ηπείρου για το 2021.

Το σχέδιο τιμολογιακής πολιτικής του ΦΟΔΣΑ όπως εκπονήθηκε από τον ίδιο υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε κατά την σημερινή συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος του Φορέα Νίκος Καλαντζής που παρέστη στη συνεδρίαση ανέφερε ότι το σχέδιο τιμολογιακής πολιτικής έχει διαβιβαστεί σε όλους τους δήμους της Ηπείρου και στη συνέχεια εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

«Προηγήθηκε μία συνεργασία με τον δήμαρχο και στη βάση αυτής έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις επί της αρχικής πρότασης» ανέφερε ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ ενώ όπως διευκρίνισε στη συνέχεια ο αντιδήμαρχος Γιώργος Αρλέτος η μείωση που επήλθε μετά την συνεργασία αφορά στο ποσό των 500 περίπου χιλιάδων ευρώ επί του λειτουργικού κόστους του Φορέα.

Το σχέδιο κανονισμού τιμολογιακής πολιτικής 2021, βάση των στοιχείων που παρουσιάστηκαν, ενσωματώνει και τον απολογισμό τιμολογιακής πολιτικής 2020, συνυπολογίζοντας τις απολογιστικές χρεώσεις ή επιστροφές στο κόστος διαχείρισης του 2021, όσον αφορά την ανάκτηση των ετήσιων εισφορών των Δήμων – μελών του Φορέα.

Όπως είπε ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ το 2021 θεωρείται μεταίχμιο έτος για το Φορέα καθώς προβλέπεται η ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης της Υπηρεσίας «Λειτουργία και συντήρηση των ΣΜΑ Ηπείρου, Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και υπολείμματος της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου», γεγονός που θα οδηγήσει σε περαιτέρω οικονομική ελάφρυνση τους.

Σχετικά με την πορεία της ανακύκλωσης, όπως είπε ο αντιδήμαρχος Βαγγέλης Πήχας, υπάρχουν αποτυπωμένα όλα τα στοιχεία για το ύψος των ανακυκλώσιμων υλικών που οδηγούνται στο ΚΔΑΥ ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στοιχεία από την Ανταποδοτική Ανακύκλωση για τις ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών.

Τα στοιχεία ωστόσο θα πρέπει να συμπληρωθούν στο ηλεκτρονικό μητρώο μέχρι το τέλος του Μαΐου και θα συνυπολογιστούν στην πορεία από τον Φορέα, όπως έγινε σαφές από τον κ. Καλαντζή.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ για την συνεργασία που είχε προηγηθεί και κατέληξε σε μία κοινά αποδεκτή πρόταση.

Η τιμολογιακή πολιτική εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Συμβούλιο.