Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Τροποποίηση ως προς το χρόνο κατάθεσης των δικαιολογητικών πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δ.Ι.Ε.Κ. και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας