Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Υλοποίηση προγράμματος επιβράβευσης των πολιτών μέσω συστημάτων διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) στο δήμο Ιωαννιτών