Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Υπηρεσίες παροχής συμβούλου για την κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου εξασφάλισης Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων (ΕΣΕΚΚ) Δήμου Ιωαννιτών