Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Υποβάλλεται για ένταξη στο ΕΣΠΑ το «Πράσινο Σημείο»

Τον φάκελο για την  ένταξη του «Πράσινου Σημείου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» θα υποβάλλει ο Δήμος Ιωαννιτών μετά την απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της Τετάρτης.

Η πρόταση, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο η Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Νατάσα Τύρου- Ούζα έχει συνολικό προϋπολογισμό 910 χιλιάδες.

Περιλαμβάνει δύο υποέργα εκ των οποίων το πρώτο αφορά στην κατασκευή του πράσινου σημείου και το δεύτερο στην προμήθεια του εξοπλισμού.

Τα πράσινα σημεία αποτελούν μία δοκιμασμένη πρακτική και βασίζονται στη συμμετοχή των πολιτών. Περιλαμβάνονται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων και στο Σχέδιο του Δήμου Ιωαννιτών.

Το Πράσινο Σημείο του Δήμου Ιωαννιτών θα κατασκευαστεί σε έκταση της Κοινότητας Ανατολής, πλησίον της Λεωφόρου Νιάρχου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα προσφέρει τη δυνατότητα χωριστής συλλογής μιας σειράς υλικών τα οποία μπορεί να οδηγηθούν προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση ανάλογα με την κατάσταση στην οποία παραδίδονται.

Τα υλικά θα προσκομίζονται από τους χρήστες με δικά τους μέσα και θα αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα συλλογής διαφόρων χαρακτηριστικών ανάλογα την περίπτωση.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την κατασκευή και λειτουργία του Πράσινου Σημείου είναι οι ακόλουθες:

 • Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου που θα δεχθεί τις εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης.
 • Κτιριακά έργα.
 • Λοιπά οικοδομικά έργα (υπόστεγα κλπ.).
 • Έργα εσωτερικής οδοποιίας.
 • Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας.
 • Έργα βοηθητικών δικτύων υποδομής π.χ. ύδρευσης, πυρόσβεσης, ηλεκτρικού δικτύου, εξωτερικού φωτισμού κλπ.
 • Λοιπά έργα υποδομής (π.χ. πύλη, περίφραξη, κλπ.)

Ο κύριος εξοπλισμός του Πράσινου Σημείου θα αποτελείται από:

Μέσα συλλογής / προσωρινής αποθήκευσης

 • Απορριματοκιβώτια (Container) 24 m3 (κάλυμμα με τέντα ή μεταλλικό καπάκι).
 • Απορριματοκιβώτια (Container) 12 m3 χαμηλού ύψους.
 • Απορριμματοκιβώτια με συμπίεση (press-container) 24 m3.
 • Κλειστά Απορριματοκιβώτια (Container) 24 m3.
 • Μεταλλικοί κάδοι τύπου καμπάνας 3 m3.
 • Πλαστικά Παλετοκιβώτια 650lt.
 • Δίτροχοι πλαστικοί κάδοι 120 lt.
 • Πλαστική δεξαμενή τύπου IBC 1 m3.
 • Μεταλλικός κάδος αποθήκευσης λαμπτήρων φθορισμού.
 • Συρμάτινα καλάθια

Λοιπός εξοπλισμός

 • Γεφυροπλάστιγγα με μεταλλική γέφυρα.
 • Ζυγός βιομηχανικής χρήσης.
 • Ηλεκτροανυψούμενο περονοφόρο.
 • Ελαστιχοφόρος φορτωτής.
 • Φορητός τεμαχιστής πρασίνων.
 • Σήμανση-πινακίδες