Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα αρωματικών φυτών

Δύο ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά θα υλοποιήσει ο Δήμος Ιωαννίνων σε συνεργασία με το ΚΕΚ του ΟΑΕΔ.

Τα προγράμματα θα είναι διάρκειας 295 ωρών και θα λειτουργήσουν σε δύο τμήματα των 25 ατόμων που θα διαμορφωθούν με βάση τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19).

Α/Α Θεματικές Ενότητες Θεωρία

 

Πρακτική ΣΥΝΟΛΟ
1 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ/ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΦΥΤΩΝ

43 22 65
2 ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

42 13 55
3 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ/ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΦΥΤΩΝ – ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

55 15 70
4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ/

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

 

60 60
5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

45 45

Οι καταρτιζόμενοι ΔΕΝ θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα και είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους.

Η επιλογή των καταρτιζομένων να γίνει από τον Δήμο σύμφωνα με το προφίλ των καταρτιζομένων και τα πιο κάτω κριτήρια.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση τους να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Α/Α ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ
1 ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
2 ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΚΤΗΜΩΝ

 

ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – Ε9 20
3 ΑΚΤΗΜΩΝ

 

Ε9 10
4 ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΕ ΚΤΗΜΑΤΑ Ε9 5
5  

ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 60 ΕΤΩΝ

 

Έως 30 ετών 20
Έως 50 ετών 15
 

Άνω των 50 ετών

 

5

 

  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας

 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocollo@ioannina.gr, σε ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ με την ονομασία  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ   « ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ» όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά το αργότερο έως την Παρασκευή 4/6/2021  και ώρα 14:30.

Η αίτηση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική παρουσία ενώ ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΑΙΤΗΣΗ