Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Υποβολή πρότασης για την διαχείριση βιοαποβλήτων

Την υποβολή πρότασης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης» που αφορά στην διαχείριση βιοαποβλήτων ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών στη σημερινή της συνεδρίαση.

Το θέμα εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Νατάσα Τύρου- Ούζα και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε η πρόταση του Δήμου θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 890 χιλιάδων.

Περιλαμβάνει τρία βασικά υποέργα.

Το πρώτο αφορά στον εξοπλισμό οικιακής κομποστοποίησης, το δεύτερο στον εξοπλισμό χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και το τρίτο σε δράσεις ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα διαχείρισης βιοαποβλήτων.

Αναλυτικά

Με το πρώτο υποέργο, η οικιακή κομποστοποίηση θα εφαρμοστεί σε όλους τους οικισμούς του Δήμου με πληθυσμό μικρότερο των 500 κατοίκων. Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και τα νοικοκυριά συνήθως έχουν κήπο.

Για την εφαρμογή της θα γίνει η προμήθεια 453 τεμαχίων κάδων οικιακής κομποστοποίησης.

Με το δεύτερο υποέργο, η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων (διαλογή στην πηγή) θα εφαρμοστεί στην πόλη των Ιωαννίνων. Θα ακολουθηθεί ο συνδυασμός των μεθόδων «πόρτα- πόρτα» και κεντρικών κάδων.

Τα απαραίτητα μέσα συλλογής είναι κάδοι διαφόρων διαστάσεων και κομποστοποιήσιμες σακούλς.

Ταυτόχρονα θα γίνει και προμήθεια οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων.

Παράλληλα από τον Δήμο, στο πλαίσιο του τρίτου υποέργου θα αναπτυχθούν δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών.

Recycle bins outdoors