Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Υποβολή πρότασης 5 εκατομμυρίων στο Ταμείο Ανάκαμψης για τους μεγάλους οδικούς άξονες

Στην έγκριση της μελέτης και της υποβολής πρότασης για ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης των παρεμβάσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο προχώρησε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών.

Η υποβολή της πρότασης γίνεται μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και αντιδήμαρχος έργων Γιώργος Αρλέτος, η πρόταση περιλαμβάνει μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις σε σημαντικούς οδικούς άξονες στον αστικό ιστό του Δήμου Ιωαννιτών. «Η ένταξη και χρηματοδότηση της πρότασης θα δώσει στο δήμο την δυνατότητα να παρέμβει ουσιαστικά και να επιλύσει μείζονα προβλήματα στους δρόμους της πόλης» υπογράμμισε ο κ. Αρλέτος.

Με την πρόταση που υποβάλλεται στο Ταμείο Ανάκαμψης προβλέπονται παρεμβάσεις:

  • Στη Λεωφόρο Δωδώνης
  • Στην οδό Αβέρωφ
  • Στην οδό Καραμανλή
  • Στην οδό Διονυσίου Φιλοσόφου
  • Στην Λεωφόρο Παπανδρέου
  • Στην οδό Ναπολέοντος Ζέρβα
  • Στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
  • Στην οδό Κατσάρη

Πρόκειται για τους μεγαλύτερους και βασικότερους οδικούς άξονες της πόλης οι οποίοι θα αναμορφωθούν πλήρως.

Οι κυριότερες εργασίες που περιλαμβάνονται στη μελέτη που υποβάλλεται για ένταξη και χρηματοδότηση είναι:

-Κατασκευή διαβάσεων πεζών με εγκιβωτισμένα ή και ειδικά υλικά, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής μετακίνηση των πεζών και η μεγαλύτερη αντοχή της αντανακλαστικότητας της διάβασης  στον χρόνο. Επιπροσθέτως θα τοποθετηθεί «εξυπνος» φωτισμός για την καλύτερη σήμανση και λειτουργία της διάβασης.

–     Στα πεζοδρόμια, όπου δεν υπάρχει, κατασκευάζεται όδευση τυφλών, η οποία θα οδηγεί στις διαβάσεις πεζών, όπου θα κατασκευαστεί ράμπα πρόσβασης ΑΜΕΑ.

–     Σε κάθε διασταύρωση θα κατασκευαστεί κυκλοφοριακός λαιμός ώστε να απαγορεύεται η στάθμευση και να διασφαλίζονται οι ορατότητες και η καλή λειτουργία της διασταύρωσης.

–     Θα αντικατασταθεί η οριζόντια και η κατακόρυφη σήμανση με σύγχρονα υλικά (θερμοπλαστικές μεμβράνες, αντανακλαστικές πινακίδες κλπ).

–     Θα γίνει απομάκρυνση των εμποδίων επί των πεζοδρομίων ώστε να διασφαλιστεί ελεύθερος χώρος κίνησης πεζών, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς.

–           Θα γίνει αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα.