Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Υπογράφηκε η σύμβαση για τρία σχολικά γυμναστήρια

Υπογράφηκε μεταξύ της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» και του αναδόχου η σύμβαση για τις εργασίες συντήρησης στα γυμναστήρια του 1ου Γυμνασίου, του 6ου ΕΠΑΛ και του 3ου-10ου Γυμνασίου του Δήμου Ιωαννιτών.

Οι «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» είχαν αναλάβει τις μελέτες και τη δημοπράτηση των έργων αυτών με πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο  συνολικός προυπολογισμός για τις εργασίες που θα εκτελεστούν ανέρχεται στις 316 χιλιάδες ευρώ. Τα έργα, σύμφωνα με την σύμβαση, θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε 150 ημερολογιακές ημέρες.

Ο Δήμος Ιωαννιτών ευχαριστεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Κτιριακών Υποδομών Αθανάσιο Γιάνναρη για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου όπως και την βουλευτή Ιωαννίνων Μαρία Κεφάλα που από την πλευρά της συνέβαλε καθοριστικά για την υλοποίηση της συγκεκριμένης παρέμβασης.