Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ψήφισμα για κόμβο Εγνατίας

Στην έκδοση ψηφίσματος για τη σημασία που έχει για την ευρύτερη περιοχή η κατασκευή κόμβου στην Εγνατία που θα οδηγεί, στη βορειοδυτική πλευρά του Δήμου Ιωαννιτών στα γεωγραφικά όρια του οποίου βρίσκονται επισκέψιμα μέρη όπως το Σπήλαιο Περάματος, το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, το Γ.Ν. Χατζηκώστα, καθώς και η πύλη του Ζαγορίου, των Δήμων Πωγωνίου και Κονίτσης, θα προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του αντιδημάρχου Παντελή Κολόκα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας και τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος.
«Οι χιλιάδες οδηγοί που διέρχονται την Εγνατία οδό από και προς τις προαναφερθείσες περιοχές, έχουν δυσκολία προσβασιμότητας σε αυτές. Επιπλέον η απομόνωση των περιοχών αυτών λόγω της μη ύπαρξης κόμβου έρχονται σε αντίθεση με το πρόγραμμα ‘τουριστική Εγνατία’, το οποίο είχε εκπονηθεί με φιλοδοξίες από τις τότε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Η κύρια φιλοσοφία του εστίαζε στα διάφορα σημεία της Εγνατίας οδού που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον να εξυπηρετούν την ανάγκη αυτή. Η έλλειψη επαρκώς βοηθητικού δικτύου σε συνδυασμό με την απουσία του ανωτέρω κόμβου μειώνει τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα της Εγνατίας για τις συγκεκριμένες περιοχές», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Κολόκας.