Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ψήφισμα Δήμου Ιωαννιτών για τις συντάξεις χηρείας

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, στην τελευταία συνεδρίασή του, άκουσε με προσοχή τις εκπροσώπους του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων, οι οποίες ενημέρωσαν εκτενώς το σώμα για τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί στις οικογένειές τους ο νέος Νόμος για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος (ν.4387/2016) και ειδικότερα το άρθρο 12.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διεξοδική συζήτηση, κατέληξε ομόφωνα στα παρακάτω, τα οποία παρακαλούμε, θερμά, να τα λάβετε σοβαρά υπόψη:
– Οι αρνητικές εκπλήξεις από την εφαρμογή του νέου πλαισίου για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος, αναδεικνύονται καθημερινά και είναι οδυνηρές για όλους τους ασφαλισμένους και ιδιαίτερα για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
– Η κατάθεση, πριν από δύο περίπου μήνες, νέου σχεδίου νόμου με συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και ασφαλιστικές διατάξεις, για την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αποδεικνύει την αναγκαιότητα για περαιτέρω διορθωτικές κινήσεις από την Κυβέρνηση, με στόχο την άρση υπαρκτών αδικιών και την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων στην απασχόληση, τους εργαζομένους, τους συνταξιούχους, τις επιχειρήσεις.
– Με το άρθρο 12 «Σύνταξη λόγω θανάτου» του ν.4378/2016, θεσπίζονται άδικα ποσοστά αναπλήρωσης για τον υπολογισμό της σύνταξης και άδικα ηλικιακά κριτήρια για τη χορήγησή της, τα οποία οι δικαιούχοι ούτε στους χειρότερους εφιάλτες τους δεν μπορούσαν να φανταστούν.
– Ειδικότερα, η χορήγηση στον επιζώντα σύζυγο του 50% της σύνταξης του εκλιπόντα και όχι του 70% που ίσχυε μέχρι πρότινος, η κατάργηση μεταφοράς της προσωπικής διαφοράς και η θέσπιση άδικων ηλικιακών κριτηρίων, οδηγούν σε μεγάλες μειώσεις των συντάξεων και σε απόγνωση τους δικαιούχους και τα παιδιά τους, αφού, στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής τους, οι πενιχρές συντάξεις του νέου νόμου, δεν μπορούν να καλύψουν στοιχειωδώς ούτε τις βασικές ανάγκες επιβίωσης.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων θεωρεί αναγκαία την επανεξέταση από την Κυβέρνηση των ρυθμίσεων του νόμου που είναι άδικες για την κοινωνία και ιδιαίτερα εκείνων που επιτείνουν τα προβλήματα σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως το άρθρο 12 του ν.4387/2016 για τις συντάξεις λόγω θανάτου, το οποίο πρέπει να τροποποιηθεί το συντομότερο.

Με εκτίμηση

Γεώργιος Παπαδιώτης
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου