Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για τον θάνατο του Κ. Πέτσιου