Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ψηφίστε την πρωτοβουλία του Δήμου Ιωαννιτών…τον Συμμετοχικό Προϋπολογισμό….