Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ