Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Κατασκευή Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Δημιουργία Υποδομών για την Μεταστέγαση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών