Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

1η Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιωαννιτών