Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΒΕ) ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ο Δήμος Ιωαννιτών υλοποιεί το «Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) Δήμου Ιωαννιτών» με τη χρηματοδότηση από πλαίσιο του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020». Στόχος του ΣΔΒΕ είναι, μέσω της καταγραφής της κατανάλωσης ενέργειας σε ενεργοβόρους τομείς της πόλης των Ιωαννίνων, να δημιουργηθεί ένα πλήρες και τεκμηριωμένο ενεργειακό δημοτικό προφίλ, το οποίο θα οδηγήσει το Δήμοσε ορθές αποφάσεις «ενεργειακών παρεμβάσεων»αποδοτικότητας και αναβάθμισης. Η απογραφή που πραγματοποιείται περιλαμβάνει:
•Τα δημοτικά κτίρια, σχολικά κτίρια, αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, αλλά και υποδομές υγείας- πρόνοιας κ.ά. για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο Δήμος.
•Εγκαταστάσεις υποδομής (αντλιοστάσια ύδρευσης & αποχέτευσης) για τις οποίες είναι υπεύθυνη η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Άρδευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ) και ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (ΣΥΔΛΙ).
•Δημοτικό φωτισμό στο αστικό – υπεραστικό δίκτυο του Δήμου και σε κοινόχρηστους χώρους – πλατείες.
•Δημοτικά οχήματα.
•Τις κατοικίες (οικιακός τομέας) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
•Κτίρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις τριτογενή τομέα (μη δημοτικά).
•Ιδιωτικές και Δημόσιες Μεταφορές (μετακινήσεις οχημάτων Ιδιωτικής και Δημόσιας Χρήσης, μετακινήσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς).
•Τον πρωτογενή τομέα παραγωγής στον οποίο εντάσσονται η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία.
•Τον δευτερογενή τομέα παραγωγής: βιοτεχνίες και βιομηχανικές μονάδες.
•Την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

Στόχος της 1ης διαβούλευσης με φορείς:
Ο Δήμος Ιωαννιτών και η ανάδοχος σύμπραξη μελετητών του έργου «Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» και «Ενέργεια Περιβάλλον Τοπική Ανάπτυξη Α.Ε. – ΕΠΤΑ Α.Ε.», στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης και επαφής με τους πολίτες οργανώνουν την 1η διαβούλευση του έργου «Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) του Δήμου Ιωαννιτών»
Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 και ώρα 18:00 μ.μ. στο Κεντρικό Δημαρχείο Δήμου Ιωαννιτών, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ». Οι φορείς θα συζητήσουν ανοιχτά σε θέματα βιώσιμης ενέργειας της πόλης. Αναλυτικά, το πρόγραμμα της διαβούλευσης παρουσιάζεται παρακάτω:

Πρόγραμμα Συνάντησης

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018-Χώρος «Αθανάσιος Τσακάλωφ» (Αίθουσα Δ.Σ.)

Εργασίες Εταίρων Διαβούλευσης
18:00 -18:15 Προσέλευση ενδιαφερόμενων
18:15 – 18:30 Σύντομη παρουσίαση του έργου (Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. – ΕΠΤΑ Α.Ε.)
18:30– 18:45 Χαιρετισμός Δημάρχου
18:45 – 19:15 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου έως σήμερα
Δημήτρης Γκιώνης,Μελετητική Ομάδα
19:15 – 19:30 Διάλειμμα – Καφές
19:30 – 20:00 Τοποθετήσεις φορέων σε ζητήματα διαχείρισης ενέργειας
20:00-21:00 Ανοιχτή συζήτηση:
Το όραμα για τη ΒιώσιμηΕνέργεια
Σενάρια επίτευξης των στόχων του Συμφώνου των Δημάρχων για την πόλη των Ιωαννίνων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή
Πρόσκληση ΣΔΒΕ