Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

1η Επίσημη Συνάντηση των εταίρων του έργου ‘MILE’

Στις 21-22 Φεβρουαρίου 2022, οι εταίροι του έργου “Ενσωμάτωση μεταναστών μέσω τοπικά σχεδιασμένων εμπειριών – MILE  παραβρέθηκαν σε υβριδική εκδήλωση στη Βαρκελώνη (online και δια ζώσης) για την επίσημη έναρξη των εργασιών του διετούς έργου. Το MILE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και στοχεύει στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των μεταναστών και των προσφύγων στη χάραξη τοπικών πολιτικών.

Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν τους στόχους και τις δραστηριότητες του έργου. Φιλοξενήθηκαν από το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (Autonomous University of Barcelona – UAB), έναν από τους ερευνητικούς εταίρους του έργου, και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Μεσογείου (European Institute of the Mediterranean – IEMed), ένα επιστημονικό επιτελείο ανταλλαγής ιδεών και τεχνογνωσίας που εξειδικεύεται στις ευρωμεσογειακές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της μετανάστευσης.

Η πρώτη ημέρα συνάντησης έδωσε τη δυνατότητα στους εταίρους του έργου να συναντηθούν με διάφορους οργανισμούς, ερευνητές και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη Βαρκελώνη σε ζητήματα μετανάστευσης και ένταξης. Τους συμμετέχοντες καλωσόρισαν οι εταίροι του έργου καθώς και η Dr. Rosa María Sebastián, Αντιπρύτανης Καινοτομίας και Στρατηγικών Έργων στο UAB, και η Carlota Martí Niubò, Επικεφαλής Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βαρκελώνη.

 

Αναφορικά με το MILE

Το έργο θα υλοποιηθεί έως τον Δεκέμβριο του 2023 με τη συμμετοχή εταίρων από το Βέλγιο, την Ελλάδα, τη Λετονία, την Ισπανία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.  Το MILE στοχεύει να προωθήσει την αμοιβαία κατανόηση και ανταλλαγή μεταξύ μεταναστών και τοπικών φορέων αυτοδιοίκησης παρέχοντας μηχανισμούς βασισμένους στην έρευνα και τοπικά προσαρμοσμένους για ανταλλαγή χωρίς αποκλεισμούς, ηγεσία και χάραξη πολιτικής στους δήμους και τις οργανώσεις μεταναστών που εδράζουν στις αντίστοιχες χώρες υλοποίησης.

Μακροπρόθεσμα, το έργο MILE επιδιώκει να δημιουργήσει ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανταλλαγή και τη Συνεργασία ( European Network of Exchange and Collaboration – ENEC) μεταξύ των δήμων, καθώς και μια πλατφόρμα ανταλλαγής ομοτίμων για οργανώσεις υπό την ηγεσία των μεταναστών, που θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά των μελλοντικών συνεργασιών. Αυτά τα δύο δίκτυα θα είναι ανοιχτά για κάθε ενδιαφερόμενο φορέα και δήμο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Vanessa Cotterell, UNITEE (vcotterell@unitee.eu)

Ακολουθεί λίστα με τους εταίρους του έργου:

Εταίροι:

Providus (Latvia)

Make Room (Latvia)

Riga City Council (Latvia)

 

Ethniko Kentro Koinonikon Erevnon – EKKE (Greece)

Melissa Network (Greece)

Municipality of Ioannina (Greece)

 

Universidad Autónoma de Barcelona (Spain)

Kudwa (Spain)

Ripollet Municipality (Spain)

 

Aston University (UK)

Ashley Community & Housing LTD (UK)

Birmingham City Council (UK)

 

New Women Connectors (NL)

UNITEE (Belgium)

Integrim Lab (Belgium)

 

Υποστηρικτικά:

Eurocities (Belgium)

Municipality of Utrecht (Netherlands)

Municipality of Amsterdam (Netherlands)