Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

100.000 ευρώ για έργα στο Νησί

Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών της Δημοτικής Ενότητας Νήσου Ιωαννίνων συνολικού προϋπολογισμού 100.000 ευρώ ενέκρινε στην τελευταία της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Τα έργα αυτά αφορούν την αναβάθμιση του φωτισμού στον περιμετρικό δρόμο του νησιού, παρεμβάσεις στα καλντερίμια καθώς και την ανακατασκευή των δημοτικών WC.

Πιο συγκεκριμένα οι οικοδομικές εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι:

α) καθαίρεση λιθόκτιστου τοίχου (δίπλα στα δημοτικά WC), ανακατασκευή του και τοποθέτηση ξύλινου κιγκλιδώματος προστασίας

β) ανακατασκευή  τμήματος γρυπίδας της στέγης δημοτικών WC  και συμπλήρωση επικάλυψης της στέγης

γ) επισκευή   υπαρχουσών πλακοστρώσεων οδών

δ) επίστρωση στηθαίων

Η αναβάθμιση του φωτισμού αφορά στην περιπατητική διαδρομή περιμετρικά του νησίου των Ιωαννίνων μήκους περίπου 1.700μ.

Θα τοποθετηθούν συνολικά πενήντα ένα φωτιστικά σώματα κορυφής φωτεινών πηγών  τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) ισχύος μέχρι 22W σε ιστό ύψους 4μ. από την πλευρά της φύτευσης της διαδρομής και θα χρησιμοποιηθεί το υπάρχον δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.

Επίσης θα πραγματοποιηθεί η αποξήλωση και απομάκρυνση από τον τόπο του έργου των υπαρχόντων ιστών με τα  φωτιστικά σώματα που φέρουν.