Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση Τμήματος Πρασίνου και Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

Με την με αριθμό 360/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών (ΑΔΑ: 7805ΩΕΩ-0ΗΣ), καλούνται οι συγγενείς των θανόντων, τα οστά των οποίων παραμένουν στο χώρο του Νεκροταφείου Αγίου Νικολάου Κοπάνων, να προσέλθουν μέχρι ένα (1) εξάμηνο από την έκδοση της παρούσας απόφασης στα γραφεία του Τμήματος Πρασίνου και Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου, Κων/πόλεως 6, τηλ: 2651025959 για την παραλαβή τους με τις νόμιμες διαδικασίες (έτους 2015 και προγενεστέρων).

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφέρον παραλαβής των οστών, θα πραγματοποιηθεί σταδιακή μεταφορά των φυλασσόμενων οστών στο χωνευτήριο-κοινοτάφιο του παρακείμενου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κοπάνων.