Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΒΕ) ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ο Δήμος Ιωαννιτών υλοποιεί το «Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) Δήμου Ιωαννιτών» με τη χρηματοδότηση από πλαίσιο του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020».Στόχος του ΣΔΒΕ είναι, μέσω της καταγραφής της κατανάλωσης ενέργειας σε ενεργοβόρους τομείς της πόλης των Ιωαννίνων, να δημιουργηθεί ένα πλήρες και τεκμηριωμένο ενεργειακό δημοτικό προφίλ, το οποίο θα οδηγήσει το Δήμο σε ορθές αποφάσεις «ενεργειακών παρεμβάσεων» αποδοτικότητας και αναβάθμισης. Η απογραφή που πραγματοποιείται περιλαμβάνει :

  • Τα δημοτικά κτίρια, σχολικά κτίρια, αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, αλλά και υποδομές υγείας- πρόνοιας κ.ά. για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο Δήμος.
  • Εγκαταστάσεις υποδομής (αντλιοστάσια ύδρευσης & αποχέτευσης) για τις οποίες είναι υπεύθυνη η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Άρδευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ).
  • Δημοτικό φωτισμό στο αστικό – υπεραστικό δίκτυο του Δήμου και σε κοινόχρηστους χώρους – πλατείες.
  • Δημοτικά οχήματα.
  • Τις κατοικίες (οικιακός τομέας) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
  • Κτίρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις τριτογενή τομέα (μη δημοτικά).
  • Ιδιωτικές και Δημόσιες Μεταφορές (μετακινήσεις οχημάτων Ιδιωτικής και Δημόσιας Χρήσης, μετακινήσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς)
  • Τον πρωτογενή τομέα παραγωγής στον οποίο εντάσσονται η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία.
  • Τον δευτερογενή τομέα παραγωγής: βιοτεχνίες και βιομηχανικές μονάδες
  • Την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

 

Στόχος της 2ης διαβούλευσης με πολίτες και φορείς:

Ο Δήμος Ιωαννιτών και η ανάδοχος σύμπραξη μελετητών του έργου «Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» και Ενεργεια Περιβάλλον Τοπική  Ανάπτυξη Α.Ε., στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης και επαφής με τον πολίτη οργανώνουν την 2η διαβούλευση του έργου «Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) του Δήμου Ιωαννιτών».

Ο στόχος της διαβούλευσης είναι να ενημερωθούν Φορείς και Πολίτες για το Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια του Δ. Ιωαννιτών και τις προτάσεις για την κάλυψη των δεσμεύσεων που προκύπτουν από το Σύμφωνο των Δημάρχων.

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί στο «στο Δημαρχείο του Δήμου Ιωαννιτών(Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ»)», την Παρασκευή 14Ι Δεκεμβρίου, στις 12:00 – 14:30. Πολίτες και φορείς θα συζητήσουν ανοιχτά σε θέματα βιώσιμης ενέργειας της πόλης. Αναλυτικά, το πρόγραμμα της διαβούλευσης παρουσιάζεται παρακάτω:

 

 

 

 

Η μελέτη για το «Σχέδιο δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) του Δήμου Ιωαννιτών» εκπονείται στο πλαίσιο της υπ. αρ. 2002/165/11.01.2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και της Ένωσης Εταιρειών ΡΟΪΚΟΣ Α.Ε. – ΕΠΤΑ Α.Ε. (Ανάδοχος) Με χρηματοδότηση του «Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020»

Πρόγραμμα Συνάντησης

 

Παρασκευή, 14Δεκεμβρίου2018-Χώρος «Δημαρχείο του Δήμου Ιωαννιτών – Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ».

Εργασίες Εταίρων Διαβούλευσης
12:00  -12:15 Προσέλευση ενδιαφερόμενων
12:15 – 12:45 Σύντομη παρουσίαση του έργου (ΕΠΤΑ Α.Ε.)
12:45 – 13:00 Διάλειμμα – Καφές – Σνακ
13:00– 14:30 Τοποθετήσεις φορέων σε ζητήματα διαχείρισης ενέργειας&Ανοιχτή συζήτηση

Πρόσκληση Διαβούλευσης_ΣΔΑΕ Ιωάννινα