Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

2η Πρόσκληση προς Ωφελούμενους του Προγράμματος Στεγαστικής Συνδρομής «Κάλυψη» (ΑΑ)