Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση για επαναληπτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου στις 07 Ιουλίου 2022 – ώρα 15.00

Πρόσκληση και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής για την συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου η οποία, λόγω έλλειψης απαρτίας κατά τη συνεδρίασή της στις 06.07.2022 αναβλήθηκε, και έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην   αίθουσα   συνεδριάσεων   του   Δημοτικού   Συμβουλίου   «Αθανάσιος   Τσακάλωφ» στις 07.07.2022, ημέρα Πέμπτη – ώρα 15.00 με θέμα: «Διαβούλευση επί της μελέτης για την Ανάπτυξη Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο Δήμο Ιωαννιτών (Κοινότητα Ιωαννίνων)».

Συνοδευτικά έγγραφα για την ενημέρωσή σας:

  1. Επαναληπτική Πρόσκληση-ημερήσια διάταξη.
  2. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής υπ΄αριθμ. 84/2022.
  3. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής υπ΄αριθμ. 389/2022.
  4. Εκθέσεις Επόπτη για την παρακολούθηση των τεσσάρων παραδοτέων.
  5. Παραδοτέο Α’
  6. Παραδοτέο Β’
  7. Παραδοτέο Γ’
  8. Παραδοτέο Δ’
  9. Παραλαβές παραδοτέων Α’, Β’, Γ’ και Δ’.

A.O.E. 3892022 AΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ε.Π.Ζ. 842022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 52 ΤΟΥ ΚΟΚ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 1ΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 2ΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 3ΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4ΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1ου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 2ου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 3ου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 4ου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ