Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

3η Συνάντηση του έργου «CLIMABOROUGH Building Green and Climate Neutral City Hubs» στα πλαίσια του προγράμματος Horizon Europe

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν από τη Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 έως την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 στο Cascais (Πορτογαλία), οι εργασίες της τρίτης συνάντησης των εταίρων (General Assembly) του έργου CLIMABOROUGH, όπου ο Δήμος Ιωαννιτών εκπροσωπήθηκε από τη κα. Άννα Αθανασίου, Υπεύθυνη του Έργου και την κα. Χριστίνα Καλογήρου, Υπεύθυνη Υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη CINEA και φιλοδοξεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ σχεδιασμού και εφαρμογής αστικών καινοτομιών, στο πεδίο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της προώθηση της κλιματικής ουδετερότητας και πιο συγκεκριμένα στους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων, της κινητικότητας και της ενέργειας. Αρμόδια υπηρεσία για την υλοποίηση του έργου στο Δήμο Ιωαννιτών είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με την πρόοδο του έργου και ειδικότερα για τα παρακάτω θέματα:

  • Οριστικοποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχων στα πλαίσια της υλοποίησης δημόσιου διαγωνισμού συμβάσεων καινοτομίας πειραματικών λύσεων σχετικών με την κλιματική ουδετερότητα των πόλεων, και σε συνέχεια της επιτυχούς υλοποίησης των εκδηλώσεων Προκαταρτικής Διαβούλευσης Αγοράς στις πόλεις.
  • Καθορισμός των τελικών λεπτομερειών για την ανάπτυξη της επικοινωνιακής στρατηγικής για τον διαγωνισμό.
  • Οριστικοποίηση του Πλαισίου Κλιματικής Ουδετερότητας, προσδιορισμός των απαιτούμενων δεδομένων που χρειάζεται να καταγραφούν σε κάθε πόλη και των απαραίτητων δεικτών απόδοσης.

Επιπλέον, οι εκπρόσωποι των πόλεων συμμετείχαν σε επισκέψεις πεδίου, στην πόλη του Cascais, σχετικές με τις καινοτόμες υπηρεσίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και αστικής κινητικότητας του Δήμου.

Τέλος, σημειώνεται ότι η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών αναμένεται να δημοσιευθεί εντός του μηνός Οκτωβρίου.

 

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους:

– για το έργο:: https://climaborough.eu/

– για την πρόκληση του Δήμου Ιωαννιτών: https://climaborough.eu/public-procurement/open-calls/ioannina/

– για την πρόσκληση δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας: https://climaborough.eu/public-procurement/