Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

3ο Ζωντανό εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού- Resilient Europe

Διαμορφώνοντας το σχέδιο δράσης για το παραλίμνιο μέτωπο
Το 1ο και 2ο εργαστήριο ανέδειξαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και αποτύπωσαν με το καλύτερο τρόπο τις απόψεις των πολιτών σχετικά με το παραλίμνιο μέτωπο. Αποδείχθηκε ότι δύναται να υπάρξει πραγματική συμμετοχή στον ευρύτερο σχεδιασμό της πόλης και στον τρόπο λήψης αποφάσεων γύρω από αυτόν, προκειμένου να διαμορφώσουμε από κοινού το όραμα και ένα σχέδιο δράσης για την ανάπλαση του παραλίμνιου μετώπου.
Τη Τετάρτη 25 Απριλίου, στη 10:00 π.μ. γίνεται ένα ακόμη βήμα για την ενεργοποίηση ακόμη περισσότερων πολιτών στην ευρύτερη διαδικασία και στη καθιέρωση μιας σταθερής κουλτούρας διαβούλευσης στον Δήμο Ιωαννιτών. Στο Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου – Αίθουσα Συνεδριάσεων, θα πραγματοποιηθεί το 3ο ζωντανό εργαστήριο πολιτών.
Με ελεύθερη πρόσβαση στο εργαστήριο οι πολίτες θα συζητήσουν μεταξύ τους αλλά και με εκπροσώπους του Δήμου Ιωαννιτών το όραμα τους για την αναμόρφωση του παραλίμνιου μετώπου.
Οι τοποθετήσεις που θα κατατεθούν, θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα διαβούλευσης του Δήμου Ιωαννιτών. Τη διαδικασία θα υποστηρίξει η ομάδα έργου «Ανθεκτική Ευρώπη» του Δήμου Ιωαννιτών.
Το 3ο ζωντανό εργαστήριο αποτελεί το τελευταίο μιας σειράς εργαστηρίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθεκτική Ευρώπη» και χτίζουν στα θεματικά εργαστήρια που προηγήθηκαν με ευρεία συμμετοχή.
Tα αποτελέσματα του διαλόγου θα ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό και την εκπόνηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου – Masterplan για την ανάπλαση του αστικού παραλίμνιου μετώπου που εκπονεί ο Δήμος στο πλαίσιο του σχεδίου για την «αστική ανθεκτικότητα».
Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου “Resilient Europe” http://urbact.eu/resilient-europe του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III http://urbact.eu/.