Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

3ο City Lab από 1 μέχρι 17 Ιουνίου 2021

O Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ονομασία «Intelligent City Challenge». Η διάρκεια της πρωτοβουλίας είναι 2 χρόνια.

Σε αυτήν παίρνουν μέρος περισσότερες από 50 ευρωπαϊκές πόλεις (ανάμεσα τους και η πόλη των Ιωαννίνων), 10 πόλεις εκτός Ευρώπης, 26 πόλεις που μετείχαν στην προηγούμενη πρωτοβουλία Digital Cities Challenge και 9 πόλεις μέντορες της ΕΕ.

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει ως mentee city, δηλαδή ως πόλη που θα λάβει υποστήριξη από ειδικούς της πρωτοβουλίας των έξυπνων πόλεων καθώς και τεχνογνωσία,  προσαρμοσμένη στις ανάγκες της πόλης των Ιωαννίνων, για να διαμορφώσει έναν οδικό χάρτη για την υλοποίηση των υφιστάμενων στρατηγικών του, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της πόλης, να υλοποιήσει έργα που δίνουν μετρήσιμα αποτελέσματα στη βελτίωση της ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών και να γίνει μέρος ενός διεθνούς δικτύου καινοτομίας και συνεργασίας, που εργάζεται προς την κατεύθυνση των στόχων που έχουν τεθεί για την αειφόρο ανάπτυξη.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η 1η φάση του έργου, στην οποία τέθηκαν οι βασικοί στόχοι στην Πρωτοβουλία ICC, σχετικά με την υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο Δήμο, τηv ενθάρρυνση της συμμετοχικότητας των πολιτών και  την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τόσο του προσωπικού του Δήμου, όσο και των πολιτών γενικότερα.

Κατά το διάστημα 1-17 Ιουνίου 2021 οργανώνεται το 3ο City Lab, του οποίου η 1η ημέρα είναι ανοικτή στο κοινό.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα και να εγγραφείτε  στο ακόλουθο link: https://www.intelligentcitieschallenge.eu/events/3rd-icc-city-lab