Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Aπαγόρευση κυκλοφορίας

Απαγόρευση κίνησης και στάθμευσης όλων των οχημάτων   την Τετάρτη  7/11/2018  και  Πέμπτη 8/11/2018  επί της οδού Λεωφόρου Στρατηγού Μακρυγιάννη μιας  λωρίδας εισόδου της πόλης από τον κόμβο Καρδαμιτσίων έως  την συμβολή της με την οδό Σπύρου Λάμπρου και ώρα 7:00π.μ. έως 18:00 μ.μ., διότι θα γίνουν τμηματικά εργασίες περιποίησης και κλαδέματος των δέντρων.

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν με ευθύνη αναδόχου  εταιρείας  «ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΣ Ε.Ε.» και με επίβλεψη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου.