Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Aποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ6/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών (για το 1ο ΚΔΑΠ ΜΕΑ Ιωαννίνων)