ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Ομάδα 1 –Προμήθεια αναλωσίμων (μελάνες ) για τα φωτοτυπικά μηχανήματα Ομάδα 2 – Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΜΕ ΑΔΑΜ 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ […]