Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2017 Κληροδοτήματος “Κωνσταντίνου Ιωαννίδη” Δήμου Ιωαννιτών

833 2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού Κληροδοτήματος ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ έτους 2017 Ταμιακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ έτους […]