Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2017 Κληροδοτήματος “Ελένης Ζωγράφου” Δήμου Ιωαννιτών

832 2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού Κληροδοτήματος ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ έτους 2017 Ταμιακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ έτους […]