ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια ανταλλακτικών και διαφ. εξαρτημάτων για τη συντήρ. και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών, UPS και τηλεφ.κέντρο»

7.3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔΙΑΦ.-ΚΗΜΔΗΣ 6.3 1Η ΑΠΟΦ.ΔΗΜ.-ΔΙΑΥΓΕΙΑ 1. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ Προμήθεια υλικών για την επισκευή ΗΥ και εκτυπωτών 2023 (ΑΑ)