Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

e-υπηρεσίες

Ο Δήμος Ιωαννιτών, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία αναβαθμίζει τις υπηρεσίες που προσφέρει προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς της πόλης,. Η ενότητα «e-υπηρεσίες» έχει δυναμικό χαρακτήρα, έτσι ώστε να βελτιστοποιούνται οι υφιστάμενες υπηρεσίες και να αναπτύσσονται συνεχώς νέες, έχοντας ως απώτερο στόχο την ευκολότερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών από τον Δήμο Ιωαννιτών, καθώς και την διεκπεραίωση τους χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, όπου αυτό είναι δυνατό σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
«Νοιάζομαι για την πόλη μου»
Μια πλατφόρμα για την διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων του πολίτη των Ιωαννίνων. Κάθε πολίτης έχει την δυνατότητα να υποβάλλει το αίτημα του ή την καταγγελία του και να ενημερώνεται για την πορεία της υπόθεσης του.
«Ηλεκτρονικές Διαβουλεύσεις»
Μια πλατφόρμα όπου οι πολίτες και οι φορείς της πόλης μας με τις προτάσεις και τις ιδέες τους συμμετέχουν ενεργά στις διάφορες διαβουλεύσεις που πραγματοποιεί ο Δήμος Ιωαννιτών.
«Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας»
Μια πλατφόρμα που με τις υπηρεσίες της βοηθάει τον πολίτη να μετακινηθεί ευκολότερα αποφεύγοντας τις συμφορημένες κυκλοφοριακά περιοχές παρέχοντας και εναλλακτικές λύσεις δρομολόγησης για μετακίνηση με ιδιωτικό μέσο μεταφοράς.
«Ioannina –art»
Μια πλατφόρμα την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων ώστε να προβάλλουν το έργο τους και τις δραστηριότητες τους.
«Wifi Spots»
O Δήμος Ιωαννιτών έχει αναπτύξει ένα σύγχρονο ευρυζωνικό δίκτυο που επιτρέπει στους πολίτες να έχουν δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο internet από φορητές συσκευές όπως smartphones, tablets, laptops σε σημεία οικονομικού, τουριστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και σύντομα θα επεκταθεί και σε άλλα σημεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιωαννιτών