Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

EPIC

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει ως εταίρος (co-applicant) στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο “Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για Πόλεις Ενσωμάτωσης – European Platform of Integrating Cities” και ακρωνύμιο “EPIC”, το οποίο χρηματοδοτείται 90% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου και Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Fund – AMIF) – AMIF-2018-AG-INTE-1, και 10% από ίδιους πόρους.

 

Στόχοι έργου

Το έργο “Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για πόλεις ενσωμάτωσης – European Platform of Integrating Cities)” στοχεύει στη βελτίωση της ένταξης των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο, δημιουργώντας ένα δίκτυο τοπικών αρχών και των εταίρων υλοποίησής τους που θα:

Α. Μοιράζονται τις γνώσεις και τις βέλτιστες πρακτικές της ενσωμάτωσης των μεταναστών,

Β. Συμμετέχουν σε ανταλλαγές από ομοτίμους με βάση αμοιβαίες προτεραιότητες και διαφορετική εμπειρογνωμοσύνη και,

Γ. Ενσωματώνουν αποτελεσματικές πρακτικές στο πλαίσιο των τοπικών πολιτικών τους.

 

Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα

Το σχέδιο θα εξοπλίσει σταδιακά τους δικαιούχους με πρακτικές δεξιότητες για να ενταχθούν στις τοπικές πρακτικές ενσωμάτωσης των μεταναστών και θα:

 • Δημιουργεί ένα δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, ΜΚΟ και πανευρωπαϊκών Σωματείων και των μελών τους.
 • Κατανοεί τις προτεραιότητες των τοπικών αρχών για την ενσωμάτωση των μεταναστών.
 • Προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών από ομότιμους εταίρους μέσω συναντήσεων και συνεργασίας τοπικών αρχών με διαφορετικές εμπειρίες .
 • Εξοικειώνει τις τοπικές αρχές με εμπειρογνωμοσύνη για την υλοποίηση πιλοτικών έργων στην επικράτειά τους.
 • Προωθεί τη δικτύωση πέρα από το EPIC με εταίρους που μπορούν να υποστηρίξουν τηνενσωμάτωση της μετανάστευσης.
 • Προωθεί τις τοπικές συνεργασίες σε επίπεδο πόλης.
 • Αντιμετωπίζει τα θέματα των μέσων ενημέρωσης και των αρνητικών αφηγήσεων για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων για την αντιμετώπισή τους με τεκμηριωμένες και επίκαιρες ομιλίες.
 • Βελτιώνει την ένταξη των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο.
 • Δημιουργεί ευρωπαϊκή διάσταση της ένταξης των μεταναστών.

 

Οι Εταίροι

Στο έργο EPIC συμμετέχουν 16 οργανισμοί και δήμοι από τη Γαλλία,  τη Γερμανία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Κροατία, την Πολωνία και την Ελλάδα:

 1. ASSOCIATION OF LOCAL DEMOCRACY AGENCIES (ALDA), Strasbourg – France
 2. K.I.T. – KULTUR IM TURM E.V. (KITEV), Oberhausen – Germany
 3. STADT OBERHAUSEN, Oberhausen – Germany
 4. UNIVERSITY COLLEGE LONDON (UCL),  London – United Kingdom
 5. ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR L’INFORMATION SUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL (AEIDL), Brussels – Belgium
 6. MUNICIPALITY OF IOANNINA, Ioannina – Greece
 7. SYMBIOSIS ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA, Thessaloniki – Greece
 8. GRAD SISAK, Sisak – Croatia
 9. ISUSOVACKA SLUZBA ZA IZBJEGLICE (JRS), Zagreb – Croatia
 10. SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS (SSF), Madrid – Spain
 11. STUDIO E PROGETTO 2 – SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS (SP2), Abbasanta – Italy
 12. CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA (C. M. DE LISBOA), Lisboa – Portugal
 13. ASSOCIAZIONE PER L’AMBASCIATA DELLA DEMOCRAZIA LOCALE A ZAVIDOVICI – ONLUS IMPRESA SOCIALE (ADL ZAVIDOVICI), Brescia – Italy
 14. COMUNE DI BRESCIA (CBS), Brescia – Italy
 15. JRS PORTUGAL – SERVIÇO JESUÍTA AOS REFUGIADOS ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA, Lisboa – Portugal
 16. OBSZAR METROPOLITALNY GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT, Gdansk – Poland

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Το έργο άρχισε να υλοποιείται την 20/1/2020, έχει διάρκεια 36 μήνες (έως Δεκέμβριο 2022) και περιλαμβάνει 6 πακέτα εργασιών:

 • WP1: Διαχείριση και συντονισμός δράσης (1 Μ – 36 Μ)
 • WP2: Ανάλυση Βάσης (2 Μ – 7 Μ)
 • WP3: Ανάπτυξη Ικανοτήτων (8 Μ – 19 Μ)
 • WP4: Πιλοτικό Πρόγραμμα (20 Μ – 21 Μ)
 • WP5: Δικτύωση και εναρμόνιση πολιτικής (18 Μ, 27 Μ, 36 Μ)
 • WP6: Επικοινωνία και διάχυση (1 Μ – 36 Μ)

 

Κοινωνικά δίκτυα:

Site: https://epicamif.eu/epic-project/
Facebook: epicamif
Instagram: epicamif
Twitter: AmifEpic
YouTube: EPIC – European Platform of Integrating Cities