Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αρχαιολογικοί Διάλογοι 2017

Πέμπτη 7 μ.μ.:Μετακινήσεις: Τόποι, μνήμες, υλικότητα
Σουφαρί Σεράι
Παρασκευή:Συναυλία από τη 15μελή ορχήστρα
οθωμανικής μουσικής του ΤΕΙ Παραδοσιακής
Μουσικής Άρτας
– Κάστρο Ιωαννίνων
Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων
Με τη στήριξη των: Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων,
Γενικά Αρχεία Ηπείρου,
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών