Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για όνομα…

Mathieu Delaporte και Alexandre de la Patellière
Μετάφραση: Θ. Πετρόπουλος
Σκηνοθεσία: Κ. Μαρκουλάκης
Ερμηνεύουν:
Χρ. Χατζηπαναγιώτης, Β. Σταυροπούλου,
Φ. Μουρατίδης, Μ. Κωνσταντάκη, Α. Λουδάρος
Είσοδος: 18€, 14€, 12€
Υπό την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου
Δήμου Ιωαννιτών