Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ευεργέτες του Δήμου ιωαννιτών και παιδεία

Φίλιππος Γιώτης

Δημήτριος Κοτρότσιος

Ιωάννης Σαντάς

Παρουσίαση: Γεωργία Γιώτη, εντεταλμένη σύμβουλος κληροδοτημάτων Δήμου Ιωαννιτών

Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»