Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ευεργέτες του Δήμου Ιωαννιτών και Παιδεία

Τμήμα Κληροδοτημάτων Δήμου Ιωαννιτών
Ευεργέτες του Δήμου Ιωαννιτών και Παιδεία
Μέρος A΄: «Ελευθερία Μπάρκα», «Κωνσταντίνος Ιωαννίδης», «Αλεξάνδρα – Ελένη Γκαστή»
Παρουσίαση Συντονισμός: Γιώτη Γεωργία, Εντεταλμένη Σύμβουλος Κληροδοτημάτων Δήμου Ιωαννιτών
Είσοδος ελεύθερη