Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η κατάκτηση της μητρικής γλώσσας

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών σας καλούν σε διάλεξη του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη, Προέδρου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, με θέμα :
Η κατάκτηση της μητρικής γλώσσας.
Πρόταση διδασκαλίας της γλώσσας στο σχολείο βάσει του νέου βιβλίου “Σύγχρονη Σχολική Γραμματική για όλους”.
Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018, και ώρα 7:00 μ.μ., στην “Αίθουσα Κ. Κατσάρη” του Μεγάρου της Ε.Η.Μ