Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η μνήμη αφηγείται την πόλη

Βιβλιοπαρουσίαση
Κωνσταντίνα Μπάδα, Η μνήμη αφηγείται την πόλη.
Προφορική ιστορία και μνήμη του αστικού χώρου
Εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 2016
Ομιλητές:
Κωνσταντίνα Μπάδα, καθηγήτρια, τμήμα
Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Βασίλης Δαλκαβούκης, αναπληρωτής καθηγητής,
τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, ομότιμη καθηγήτρια,
Πρόεδρος ΕΠΙ
Συντονίζει: Εσθήρ Σολομών, επίκουρη καθηγήτρια,
τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διοργάνωση:
Εκδόσεις Πλέθρον, Ένωση Προφορικής Ιστορίας (ΕΠΙ)
Υπό την αιγίδα
του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών
Με την υποστήριξη του Βιβλιοπωλείου «Αναγνώστης»
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δ. Χατζής»