Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Θεσσαλονίκη – Ιωάννινα: ∆ύο αδελφές πόλεις

Η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών οργανώνει τη ∆ευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 7 µ.µ., στην «Αίθουσα Κ. Κατσάρη» του Μεγάρου της, εκδήλωση µε θέµα: Θεσσαλονίκη – Ιωάννινα: ∆ύο αδελφές πόλεις βασισµένη στα βιβλία: «Οι Μαγεµένες, Las Incantadas» της κ. Μ. Κόντζογλου και «Η πολιορκηµένη Πόλη» της G. Chantepleure.

Οµιλήτριες: η κ. Μαίρη Κόντζογλου, συγγραφέας, και η κ. Ευαγγελία Στάµου, φιλόλογος.