Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Λαογραφία και Ανθρωπολογία. Μια συμβολή στο διάλογο

Βιβλιοπαρουσίαση
«Λαογραφία και Ανθρωπολογία.
Μια συμβολή στο διάλογο»
σε επιμέλεια Βασίλη Νιτσιάκου και Παρασκευά Ποτηρόπουλου
Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
Συγγραφείς του τόμου:
Βασίλης Νιτσιάκος, Παρασκευάς Ποτηρόπουλος, Βασίλης
Δαλκαβούκης, Μαριλένα Παπαχριστοφόρου, Ιωάννης
Μάνος, Γιάννης Δρίνης, Άρης Αναγνωστόπουλος,
Αθηνά Πεγκλίδου, Βασιλική Κράββα, Βασιλική Χρυσανθοπούλου,
Καλλιόπη Στάρα, Antonio Maria Pusceddu
Παρουσιάζουν:
Ευτυχία Βουτυρά, Καθηγήτρια στο τμήμα Βαλκανικών,
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας
Κωνσταντίνα Μπάδα, Καθηγήτρια στο τμήμα Ιστορίας,
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ασπασία Θεοδοσίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο
τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του Τ.Ε.Ι.
Ηπείρου
Συντονιστής:
Βασίλης Νιτσιάκος, Καθηγητής Λαογραφίας στο τμήμα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»
Είσοδος ελεύθερη