Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Λυσιστράτη

Αριστοφάνης
Μετάφραση: Κ. Χ. Μύρης
Σκηνοθεσία – Απόδοση: Γ. Μπέζος
Ερμηνεύουν: Π. Φιλιππίδης, Βλ. Κυριακίδης,
Ν. Τσαλίκη, Γ. Μπέζος κ.ά.
Είσοδος: 20€, 15€
Υπό την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου
Δήμου Ιωαννιτών