Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Μνήµη Χριστοδούλου Φλούδα

Η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών οργανώνει τη ∆ευτέρα, 27 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 7 µ.µ.,
στην «Αίθουσα Κ. Κατσάρη» του Μεγάρου της, τιµητική εκδήλωση µε θέµα:
Μνήµη Χριστοδούλου Φλούδα
Για την προσωπικότητα και το έργο του διακεκριµένου Ιωαννίτη επιστήµονα θα µιλήσουν οι: Αντώνης Κοκόσης, Καθηγητής ΕΜΠ, Σπύρος Εργολάβος, φιλόλογος-συγγραφέας, Ευθύµιος Καξίρας, Καθηγητής Πανεπ. Χάρβαρντ, Ιωάννης Γεροθανάσης, πρ. Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Λάζαρος Καναβούρας,,Χηµικός Μηχανικός και ∆ήµητρα Σακελλάρη, Καθηγήτρια ΑΠΘ.